Prosjektsøknad

PROSJEKTSØKNAD

Foto: Bjørn Kristiansen


Me ynskjer å finne dei gode prosjekta, løfte fram dei spennande ideane, og hjelpe til med å verkeleggjere dei. Bygdeutviklingslaget vart skipa på initiativ frå Skånevik Ølen Kraftlag. Kraftlaget hadde eit ynskje om å tilføra nye midlar til bygdene i sitt nedslagsfest, som ei ekstrastøtte, i tillegg til den faste sponinga av lag og organisasjonar. Bygdeutviklingslaget vil vera eit forvaltningsorgan med SØK-midlane som ei grunnstamma i arbeidet.   


Du er velkomen til å sende inn ein søknad.

Fortel om ditt/dykkar prosjekt og gjerne konkretiser mest mogleg

kva stønaden skal nyttast til.


Bruk skjema under og me tar kontakt med deg.

SBUL har mellom anna støtta profilering av Skånevik i Hardangerfjord magasinet. - klikk her eller på bildet under for å sjå -

PROSJEKTSØKNAD

 
 
 
 
 
 


Skånevik Bygdeutviklingslag

Åsheimsvegen 82

5593 Skånevik

Epost: post@sbul.no

Telefon: 908 66 804