Medlemskap

MEDLEMSKAP

Skånevik Bygdeutviklingslag ynskjer ei solid medlemsmasse med tyngde i Skåneviksbuen.  Dette for å ha eit fundament til å kunne uttale seg i viktige saker på vegne av medlemmane. Du som medlem får og innverknad på kven som til ein kvar tid sit i styret i SBUL.


* Skånevik Bygdeutviklingslag er eit frittståande lag med ope medlemskap.

* Frå fylte 15 år har ein røysterett i årsmøtet.

* Kontingent 50 kr for medlemskap over 15 år, gratis for medlemskap under 15 år.

For innmelding nytt kontonr: 3520 34 86535

HUGS: Merk innbetaligna med fullt navn på alle du melder inn, også eventuelle familiemedlemmer under 15 år.


Ynskjer du GIRO. Ring oss eller send epost.


Skånevik Bygdeutviklingslag

Åsheimsvegen 82

5593 Skånevik

Epost: post@sbul.no

Telefon: 908 66 804